Uvažujete o zmene svojej profesijnej orientácie?
Plánujete zmeniť svoje povolanie?
Chcete si zvýšiť alebo doplniť vzdelanie?
Neviete si nájsť prácu z dôvodu jazykovej bariéry?
Máte záujem rozšíriť si svoje vedomosti a získať nové zručnosti?

AGENTÚRA VZDELÁVANIA A PORADENSTVA

Rimavská Sobota

ponúka

JAZYKOVÉ KURZY

  • Kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky
  • Kurz anglického jazyka pre opatrovateľky
  • Kurz ruského jazyka
  • Kurz maďarského jazyka
  • Kurz slovenského jazyka

čítaj ďalej

REKVALIFIKAČNÉ KURZY

  • Základy práce s počítačom
  • Základy fotografovania
  • Grafický design

čítaj ďalej...

ODBORNÉ KURZY

Kurz opatrovania detí
Pomocné stavebné práce
Základy šitia odevov

čítaj ďalej...

Pre nezamestnaných je možnosť absolvovania vzdelávacích kurzov zadarmo prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny /projekty KOMPAS+, RE-PAS+/.

                                                                                                                                   O nás

AGENTÚRA VZDELÁVANIA A PORADENSTVA Rimavská Sobota vznikla v roku 2019. Jej cieľom je poskytnúť záujemcom široký výber vzdelávacích kurzov, ktorých absolvovanie pomôže zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce, prispeje k efektívnej sebarealizácii a k osobnostnému rozvoju.

Agentúra poskytuje aj poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesijného zamerania alebo zmeny profesijnej orientácie, orientácie na trhu práce, poradenstvo pri výbere vhodného typu vzdelávacieho kurzu s prihliadnutím na osobnostné predpoklady a s cieľom optimálnej sebarealizácie na pracovnom trhu.

S každým záujemcom sa stretneme osobne a pomôžeme mu vybrať najvhodnejší kurz podľa jeho predstáv a požiadaviek. Poskytneme mu informácie o celkovej náplni vzdelávacieho programu a o prínose pre jeho ďalšie uplatnenie sa na trhu práce. Vypísanú a nami potvrdenú Požiadavku na kompetenčný kurz je potrebné odniesť na Úrad práce – oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Poradenské a konzultačné služby poskytujeme klientom aj po absolvovaní kurzu /po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu/ a pomôžeme im zorientovať sa na aktuálnom pracovnom trhu a v ponuke voľných pracovných miest v regióne.

Našou ambíciou je posilniť štruktúru vzdelávacích inštitúcií v regióne v kontexte celoživotného vzdelávania.

Prečo si vybrať vzdelávací kurz?

Množstvo obyvateľov regiónu bez kvalifikácie

V regióne Gemera- Malohontu žije veľké množstvo nezamestnaných ľudí, z ktorých pomerne vysoké percento tvoria ľudia so základným vzdelaním, teda bez kvalifikácie. Stredoškolské vzdelanie neabsolvovali z rôznych sociálnych, rodinných či ekonomických dôvodov. V spojitosti s nízkymi motivačnými a vôľovými vlastnosťami sú tak ich šance uplatniť sa na trhu práce výrazne nízke.

Jazyková bariéra

Mnoho ľudí má záujem zvýšiť si svoju vzdelanostnú úroveň a získať kvalifikáciu, prekážkou je však ich jazyková bariéra a z toho vyplývajúci nedostatok primeraných komunikačných a sociálnych zručností.

Záujem o zmenu pracovného uplatnenia

Viacerí ľudia po rokoch strávených v jednom type zamestnania uvažujú o zmene svojej profesijnej orientácie, o zvýšení alebo o doplnení vzdelania.

 

Spolupracujeme so skúsenými odborníkmi a lektormi z praxe.

Empatia /Profesionálny prístup / Skúsení lektori