KURZ OPATROVANIA DETÍ

AGENTÚRA VZDELÁVANIA A PORADENSTVA Rimavská Sobota získala akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vzdelávací program: Kurz opatrovania detí, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (novela o jasliach).

Baví vás práca s deťmi?

Máte záujem pracovať s deťmi ako opatrovateľka/opatrovateľ?

Prihláste sa na akreditovaný Kurz opatrovania detí. Je určený pre fyzické osoby, ktoré poskytujú alebo budú poskytovať starostlivosť deťom do troch, resp. do šiestich rokov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Po jeho absolvovaní môžete pracovať ako opatrovateľka /opatrovateľ detí v jasliach alebo v zariadeniach s podobným charakterom, alebo aj ako pomocníčka/pomocník v domácnosti pri starostlivosti o malé deti formou živnosti.

Podmienkou absolvovania Kurzu opatrovania detí je úplné stredoškolské vzdelanie (maturita alebo výučný list s maturitou). Výnimku tvoria osoby, ktoré k 28.02.2017 dovŕšili najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovali starostlivosť deťom, ako zárobkovú činnosť, najmenej 3 roky.

Plánovaný začiatok kurzu: podľa záujmu

Rozsah kurzu: 240 hodín

Forma kurzu: denná

Miesto konania kurzu: Rimavská Sobota

Cena: 480 eur

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie /maturita, výučný list s maturitou/

Obsah kurzu: Obsahom kurzu sú témy z oblasti psychológie, pedagogiky, zdravotníctva a hygieny, právnej legislatívy, súvisiacej so starostlivosťou o deti a s ochranou práv detí,  ako aj praktický nácvik starostlivosti o deti a prax v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

Lektori: Kurz vyučujú kvalifikovaní a skúsení lektori pre opatrovanie detí.

Ukončenie kurzu: formou Záverečnej skúšky

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania detí.

Absolvent kurzu získa Osvedčenie v dvoch jazykových mutáciách /slovensky a nemecky/, platných v EÚ. 

                                                           Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť deťom do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku s nepriaznivým zdravotným stavom, na základe získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, s garanciou odbornej úrovne a etického prístupu k deťom.

Ak ste evidovaná/ný na úrade práce, kurz môžete absolvovať zadarmo cez REPAS+.  Požiadavku na kurz vám poskytnú na úrade práce.

KURZ JE AJ PRE ZAMESTNANÝCH ĽUDÍ.                                                                              PREPLATÍ IM HO ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY.  

Bližšie informácie ku kurzu Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 0903 530 758.

O ďalšom postupe v prípade záujmu o kurz Vás budeme telefonicky informovať.

‐---‐------‐----‐----‐------------------------------------------------------------------------------------------------

      POMOCNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

Baví Vás práca na stavbe?

Chcete sa uplatniť ako pomocný stavbár?

Prihláste sa do akreditovaného kurzu Pomocné stavebné práce.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Plánovaný začiatok kurzu:  podľa záujmu

Rozsah kurzu:  220 hodín

Forma kurzu:  denná

Miesto konania kurzu:  Rimavská Sobota

Požadované vzdelanie: základné vzdelanie, resp. aj bez ukončeného základného vzdelania

Lektori: Kurz vyučujú kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti stavebníctva.

Ukončenie kurzu: formou záverečnej skúšky

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

 Cena: 690 eur

 

 

Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti pomocných stavebných prác. Pozná stavebné materiály, pracovné nástroje a technológiu stavebných prác. Je schopný vykonávať základné stavebné práce.

Ak ste evidovaný/ná na úrade práce, kurz môžete absolvovať zadarmo cez REPAS+.  Požiadavku na kurz vám poskytnú na úrade práce.

Bližšie informácie ku kurzu vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 0903 530 758

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ZÁKLADY ŠITIA ODEVOV

Chceli by ste sa naučiť šiť na šijacom stroji?

 Chcete sa uplatniť ako pomocná krajčírka, šička?

Prihláste sa do akreditovaného kurzu Základy šitia odevov.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Plánovaný začiatok kurzu: podľa záujmu

Rozsah kurzu:  170 hodín

Forma kurzu:  denná

Miesto konania kurzu:  Rimavská Sobota

Požadované vzdelanie: základné vzdelanie, resp. aj bez ukončeného základného vzdelania

Lektori: Kurz vyučuje kvalifikovaná a skúsená lektorka.

Ukončenie kurzu: formou záverečnej skúšky

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Absolvent/ka kurzu získa základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti šitia odevov. Pozná odevné materiály, pracovné nástroje a technológiu šitia odevov. Je schopný/ná vykonávať základné krajčírske práce. 

Ak ste evidovaný/ná na úrade práce, kurz môžete absolvovať zadarmo cez REPAS+.  Požiadavku na kurz vám poskytnú na úrade práce.

Bližšie informácie ku kurzu vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 0903 530 758

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------