Ovládanie cudzieho jazyka zvyšuje vašu šancu nájsť si zaujímavú prácu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Absolvovanie jazykového kurzu vám môže priniesť aj niekoľko ďalších benefitov:

- zlepšenie pamäti a pozornosti

- zvýšenie kreativity, schopnosti logicky premýšľať a riešiť problémy

 

     Ponuka jazykových kurzov:

 KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA-  všeobecné zameranie

Lektorkou kurzu je vysokoškolsky vzdelaná učiteľka s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania študentov aj dospelých osôb v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

V regióne lektorovala viacero kurzov slovenského jazyka, s pozitívnymi odozvami od absolventov.

Má skúsenosti aj s výukou cudzincov- Maďarov a Ukrajincov. 

Účastníci kurzu získavajú základné vedomosti a komunikačné zručnosti v ústnom a v písomnom vyjadrovaní v slovenskom jazyku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Kurz nemeckého jazyka - všeobecné zameranie

Kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky/opatrovateľov

Kurz anglického jazyka- všeobecné zameranie

Kurz anglického jazyka pre opatrovateľky/opatrovateľov

Kurz ruského jazyka- všeobecné zameranie

 Kurz španielskeho jazyka- všeobecné zameranie

 Kurz maďarského jazyka- všeobecné zameranie

Každý jazykový kurz vyučujú skúsení lektori.

Cieľová skupina: dospelí ľudia a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Dni a čas konania: podľa dohody

Absolventi kurzu získajú vedomosti a znalosti v základnom ústnom a písomnom vyjadrovaní v danom jazyku.

Pre nezamestnaných je možnosť absolvovania kurzu zadarmo prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (projekt KOMPAS+).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              KURZ NEMECKÉHO JAZYKA- všeobecné  zameranie

Registrácia: priebežne

Cieľová skupina: dospelí ľudia a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Dni a čas konania: podľa dohody

Jazykový kurz vyučuje skúsená lektorka.

Absolventi kurzu získajú vedomosti a znalosti v základnom ústnom a písomnom vyjadrovaní v nemeckom jazyku.

Pre nezamestnaných je možnosť absolvovania kurzu zadarmo prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (projekt KOMPAS+).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------