Ovládanie cudzieho jazyka zvyšuje vašu šancu nájsť si zaujímavú prácu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Absolvovanie jazykového kurzu vám môže priniesť aj niekoľko ďalších benefitov:

- zlepšenie pamäti a pozornosti

- zvýšenie kreativity, schopnosti logicky premýšľať a riešiť problémy

 

     Ponuka jazykových kurzov:

Kurz nemeckého jazyka - všeobecné zameranie

Kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky/opatrovateľov

Kurz anglického jazyka- všeobecné zameranie

Kurz anglického jazyka pre opatrovateľky/opatrovateľov

Kurz ruského jazyka- všeobecné zameranie

 Kurz španielskeho jazyka- všeobecné zameranie

 Kurz maďarského jazyka- všeobecné zameranie

 Kurz slovenského jazyka- všeobecné zameranie

 

Každý jazykový kurz vyučujú skúsení lektori.

Pre nezamestnaných je možnosť absolvovania kurzov zadarmo prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (projekt KOMPAS+).

                                

                KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA- všeobecné zameranie

                                           6- týždňový intenzívny kurz

Registrácia: priebežne

Cieľová skupina: dospelí ľudia a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Dni a čas konania: podľa dohody

Jazykový kurz vyučuje skúsená odborníčka z praxe.

Absolventi kurzu získajú vedomosti a znalosti v základnom ústnom a písomnom vyjadrovaní v slovenskom jazyku.

Pre nezamestnaných je možnosť absolvovania kurzu zadarmo prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (projekt KOMPAS+).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              KURZ NEMECKÉHO JAZYKA- všeobecné  zameranie

Registrácia: priebežne

Cieľová skupina: dospelí ľudia a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Dni a čas konania: podľa dohody

Jazykový kurz vyučuje skúsená lektorka.

Absolventi kurzu získajú vedomosti a znalosti v základnom ústnom a písomnom vyjadrovaní v nemeckom jazyku.

Pre nezamestnaných je možnosť absolvovania kurzu zadarmo prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (projekt KOMPAS+).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------