ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Cieľová skupina: deti vo veku 3 - 6 rokov

Registrácia: priebežne

Dni a čas konania: 2 x do týždňa po 45 minút

Čo prinesie vašim deťom osvojovanie si cudzieho jazyka už v predškolskom veku?

- lepšie komunikačné a verbálne znalosti

-  osvojovanie si prirodzenej výslovnosti a intonácie

-  prirodzené vyjadrovanie sa v cudzom jazyku

maxresdefault