ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

                                                            "SUNSHINE"

                                                      Zábavná angličtina 

                                                   s Montessori prvkami                                           

            Výuka anglického jazyka v jasliach, v materských a v základných školách

          konverzácia  slovná zásoba  pesničky  riekanky tance hry tvorivé aktivity

Cieľová skupina: 2- 15 rokov

Registrácia: priebežne

Dni a čas konania: 1-2 x do týždňa po 20 minút, 30 minút, resp. 45 minút

Dĺžka trvania: 3 mesiace, 5 mesiacov, resp. 9 mesiacov

                             Výuka anglického jazyka pre deti od 2 rokov

                                    1-2 x do týždňa 20 minút

                                          ... pesničky, riekanky, hry, tance

                                       -------------------------------------------------------------------

               Výuka anglického jazyka pre deti od 5 rokov /predškoláci/

                                    1 x do týždňa 30 minút

        ... slovíčka, pesničky, hry, zábavné pracovné zošity s Montessori aktivitami 

                                                  ---------------------------------------

                         Výuka anglického jazyka pre deti od 6 rokov /školáci/

                                         1 x do týždňa 45 minút

       ... konverzácie s Native speaker, slovná zásoba, pesničky, hry, pracovné zošity s Montessori aktivitami        

                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

   Pre žiakov vo veku 10- 15 rokov /2. stupeň ZŠ/ ponúkame

                                      KONVERZÁCIE S NATIVE SPEAKER 

                                     /ANGLICKO, LONDÝN/

                                                     1- 2 krát do týždňa 45 minút

                                      -----------------------------------------------------------------------------

Čo prinesie vašim deťom osvojovanie si cudzieho jazyka v predškolskom veku a v mladšom školskom veku?

-  lepšie komunikačné zručnosti a verbálne znalosti

-  osvojovanie si prirodzenej výslovnosti a intonácie

-  prirodzené vyjadrovanie sa v cudzom jazyku

  - radosť z rozprávania po anglicky

  - schopnosť rozmýšľať v anglickom jazyku

  - zaujímavosti zo života v anglicky hovoriacich krajinách.

Odborná garancia, native speaker, skúsené lektorky, profesionalita, empatický prístup

maxresdefault